domingo, diciembre 24, 2006

El POUM de Parlavà: especulació i tracte preferent

L'ajuntament de Parlavà s'ha sumat als seus consistoris veïns. Al POUM que pretenen aprovar hi ha prevista la creació de nou sòl residencial per a més de 40.000 m2 de superfície. Això sumat als 8.000 m2 que s'hereten del pla antic significa la possibilitat de construir entre 70 i 100 noves cases al municipi. Per a un poble de 340 habitants això són moltes cases. I pitjor succeeix a Fonolleres, poble del terme de Parlavà, on amb 65 habitants i més de la meitat de cases de segona residència, el pla permetrà fer 10 cases noves. Un cop més, totes elles, carn de segona residència, perquè no es preveu cap mesura per evitar-ne l'especulació.
L'ajuntament de Parlavà, però, hi ha afegit una orginalitat a la seva previsió. Com explica El Montori de desembre, la revista municipal, l'ajuntament ha previst declarar urbanitzables 7.200 m2 que un grup de nois del poble han comprat sota preu de mercat a un veí del municipi per poder-s'hi fer cases per viure. L'alcalde, promotor de la idea, assegura que les cases no es podran vendre en 10 anys i que l'objectiu és afavorir que els joves del poble no marxin. I nosaltres ens preguntem: si un grup de marroquins de Gualta –o de ciutadans de Torroella– aconseguissin que una bona ànima parlavarenca els vengués 7.000 m2 de sòl no urbà a preus raonables i els nois negres africans –o els blancs no nascuts a Parlavà– es presentessin a l'ajuntament per demanar que els hi recalifiquessin... què els hauria respost l'alcalde? Doncs que no ho podia fer, perquè tot plegat hauria estat discriminatori, oi?
Si es vol oferir sòl urbà de primera residència i evitar-ne l'especulació s'ha de fer sota concurs i amb possibilitats per a tothom, com han fet abans Serra de Daró i altres pobles. Això que està passant a Parlavà ens sembla molt poc estètic. Especialment perquè es presenta com a mostra de bona voluntat, quan la bona voluntat seria que el nou POUM no contemplés ni un sol metre quadrat més de sòl residencial de nova creació mentre no s'ocupin el gairebé 20% d'habitatges vacants que hi ha al municipi i no es garanteixi que l'habitatge de nova creació sigui per primera residència en tots els casos.

No hay comentarios: